Klauzula informacyjna

Informacje dla osób korzystających z formularza kontaktowego

Co to jest RODO?

RODO, to ogólne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, które reguluje sposób przetwarzania i ochronę danych osobowych.

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole KAROLINKA w Dłutowie.

Czy przetwarzamy dane osobowe?

Przedszkole przetwarza dane osobowe klientów, w szczególności dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.

Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu kontaktu i prowadzenia z Państwem korespondencji drogą elektroniczną.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Zgoda osoby, której dane dotyczą art. 6 ust.1 lit a RODO, na wykorzystanie danych do przesyłania korespondencji zwrotnej na podstawie zapytań.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu przetwarzania lub jej cofnięcia.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług internetowych poczty e-mail i strony www, świadczonych dla  Przedszkola na podstawie umowy.

Jakie masz prawa?

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób,
  • sprostowania danych, które są nieprawidłowe oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 17  i art. 18 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że Administrator wykaże prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesłania korespondencji zwrotnej. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości wysłania zapytania w formularzu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się wysyłając do Administratora korespondencję na adres e-mail [email protected] oraz adres pocztowy ul. Polna 4, 95-081 Dłutów.