Metoda krakowska – co to takiego?

Metoda symultaniczno – sekwencyjna, jedna z technik metody krakowskiej
zwana metodą sylabową to skuteczna metoda nauki czytania, opracowana przez doświadczonego logopedę
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
panią  prof. Jagodę Cieszyńską.
Metoda ta wykorzystywana jest głównie przez terapeutów pracujących z dziećmi, które nie umieją jeszcze czytać czyli 3 i 4 letnimi. Stosowana z powodzeniem od wielu lat, oparta na wieloletnich doświadczeniach. Daje doskonałe efekty, gdyż wykorzystuje naturalną skłonność każdego człowieka do mówienia sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nigdy pojedyncze spółgłoski, bo nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji czy oddzielnie wymawianych (np. „t” wymawiamy „ty” lub „te”). Poznawanie przez dziecko spółgłosek w sylabach zgodne jest z poglądami wybitnych językoznawców. Twierdzą oni, że uświadomienie sobie, że wyrazy zbudowane są z sylab jest dla dzieci w wieku przedszkolnym zadaniem bardzo łatwym. Umiejętność wydzielania głosek w wyrazach kształtuje się
w dalszej kolejności, podczas nauki czytania i pisania.

          Metoda symultaniczno – sekwencyjna , wskazuje na źródło metody – badania przetwarzania języka w strukturach lewej i prawej półkuli mózgu. Prawa i lewa półkula mózgu przetwarzają wszystkie informacje według dwóch odmiennych programów. Lewa półkula mózgu przetwarza wszelkie informacje w sposób sekwencyjny – krok po kroku, analizując różnice i relacje między bodźcami. Prawa przetwarza symultanicznie (całościowo, globalnie), szukając podobieństw. Oznacza to, że lewej półkuli łatwo jest spostrzec różnicę między  literą „s” i „ś”,
a dla prawej półkuli to taki sam element rzeczywistości. Z tego względu niezwykle ważna jest stymulacja lewej półkuli mózgu, której praca zagrożona jest przez współczesną kulturę obrazu.

Łatwiejsze dla dzieci jest przetwarzanie całościowe i od takich właśnie zadań rozpoczynamy, by dzieci przeżywały sukces i radość z samodzielnego wykonania zadania. Dzięki takiej strategii uczymy przyszłych uczniów kreatywności, podejmowania wyzwań edukacyjnych i budujemy pozytywną samoocenę, czyli wiarę we własne możliwości umysłowe.

 

Szanowni Rodzice!

Nasze przedszkole może poszczycić się posiadaniem autentycznego certyfikatu, który upoważnia do stosowania metody krakowskiej opracowanej przez panią prof. Jagodę Cieszyńską.
Pani Kinga Łuczak uczestniczyła w wielu szkoleniach
i warsztatach, zdobywając wiedzę i doświadczenie do pracy ową metodą.
Tylko Centrum Metody Krakowskiej upoważnia nauczycieli do pracy
z dziećmi, które poprzez zabawę rozwijają chęć mówienia i czytania

 

Counterliczniki