Otwieramy nową placówkę w Bełchatowie

„Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”.

                                            Pitagoras

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu
pierwsze przedszkole niepubliczne w Bełchatowie,
w którym kłaść będziemy nacisk na rozwój sfery społeczno – emocjonalnej u dzieci
poprzez bogaty program zajęć muzycznych w ramach czesnego.

RUSZAMY 1 WRZEŚNIA 2021
BEŁCHATÓW UL. NEHREBECKIEGO 55

Projekty muzyczno – artystyczne, indywidualna nauka gry na instrumentach
a także rytmika to zajęcia, które zdecydowanie wpływają na samoświadomość dziecka.
Nasze przedszkolaki doskonale poruszać się będą w nomenklaturze muzycznej
oraz poznają nuty dzięki zastosowaniu metody Lidii Bajkowskiej.

Oprócz zajęć muzycznych nasi wychowawcy realizować będą program MEN w oparciu o specjalnie przygotowane scenariusze pozwalające na rozbudzenie wyobraźni, ciekawości oraz zainteresowania sztuką.
Ponadto stosowane będą metody nauki języka angielskiego,
które pozwolą na mimowolne przyswajanie słownictwa w życiu codziennym.

W przedszkolu muzycznym „Karolinka” realizowana będzie nauka czytania
metodą symultaniczno – sekwencyjną  tzw. „metodą krakowską”.
Zajęcia te prowadzić będzie certyfikowany nauczyciel.
Codziennie odbywać się będą zajęcia ruchowe oraz różnorodne techniki doskonalenia zdolności motorycznych dzieci.

Wszystkie dzieci wymagające szczególnej pomocy mogą liczyć na wsparcie i profesjonalną pomoc psychologiczno – pedagogiczną a także opiekę logopedy.

Nasi eksperci dostępni będą również dla rodziców,
zarówno podczas spotkań indywidualnych jak i warsztatów tematycznych.

Co roku dawać będziemy możliwość zapisania dzieci na dodatkowe zajęcia grupowe,
w zależności od zainteresowań.

Wachlarz zajęć popołudniowych jest praktycznie nieograniczony.

Przedszkole muzyczne „Karolinka” w Bełchatowie to doskonały sposób na naukę na najwyższym poziomie w formie nieustającej zabawy dla wszystkich dzieci,
nie tylko tych u których rodzice zauważają przejawy zainteresowania muzyką.

Właścicielem przedszkola oraz dyrektorem do spraw dydaktycznych jest Mateusz Cieślak – absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku „Edukacja artystycznaw zakresie sztuki muzycznej”,
wieloletni nauczyciel muzyki a także instruktor gry na instrumentach
oraz kapelmistrz młodzieżowej orkiestry dętej „Suchcice i okolice”.
https://www.facebook.com/OrkiestraSuchciceIOkolice/

Drugim właścicielem oraz dyrektorem zarządzającym jest Dagmara Cieślak –  wieloletni pracownik oświatowy.