Rekrutacja 2019/2020

Od 1 marca 2019 r. rozpoczynamy zapisy na rok szkolny 2019/2020
Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie przedszkola.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające.
Przy zapisie obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 100 zł

poniżej karta zgłoszenia do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka

 OFERUJEMY

NOWOŚĆ!!!!
N
auka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną prowadzona
przez certyfikowanego nauczyciela

  • komfortowe warunki pobytu Państwa dziecka w przedszkolu
  • wykwalifikowany personel tworzony przez doświadczonych, miłych i kreatywnych nauczycieli
  • program nauczania zatwierdzony przez MEN
  • różnorodne zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe
  • smaczne i zdrowe posiłki
  • w przypadku rodzeństwa drugie dziecko zwolnione z opłaty czesnego
  • certyfikowany nowy i bezpieczny plac zabaw