Rekrutacja 2017/2018

Od 1 lutego 2017 r. rozpoczynamy zapisy na rok przedszkolny 2017/18.
Zgłoszenia można dokonać osobiście w siedzibie przedszkola.
O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające.
Przypominamy, że w przypadku rodzeństwa drugie dziecko zostanie zwolnione z opłaty czesnego.


Przy zapisie dziecka rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty wpisowego w wysokości 100zł

Karta zgłoszenia dziecka

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 570-74-24-34.